Кафедра електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті (ЕМСАПТ)

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». На кафедрі працює висококваліфікований колектив викладачів. Очолює кафедру д.т.н., проф. Кутін В. М. Колектив кафедри в науковому плані працює в напрямку діагностування силового електрообладнання та регулювальних трактів систем автоматичного та автоматизованого керування електроприводами. В рамках наукових інтересів студенти мають можливість отримати ступінь магістра, продовжити навчання в аспірантурі та реалізувати себе як науковці. Кафедра має велику кількість лабораторій, де студенти мають можливість реалізувати свої наукові інтереси. Кафедра “Електромеханічні системи автоматизації в промисловості і на транспорті” (ЕМСАПТ) заснована 8 квітня 1994 року під назвою кафедра “Електричні машини та привод” для забезпечення навчального процесу спеціальності 7.092208 “Електропривод та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів”. Кафедру очолив ректор університету, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АПНУ, д.т.н., професор Мокін Борис Іванович. На початку 1998 року в зв'язку з реорганізацією спеціальностей бакалаврського напряму "Електромеханіка" і зміною назви спеціальності на 7.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” кафедра стала називатись спочатку “Електромеханічні системи”, а з жовтня 1998 року – “Електромеханічні системи автоматизації”. В квітні 2004 року кафедра розділилась на дві кафедри: „Електромеханічні системи автоматизації”, яку очолив перший проректор з наукової роботи, міжнародних зв’язків та економічної політики ВНТУ, доктор технічних наук, професор Грабко Володимир Віталійович та „Математичне моделювання складних систем”, яку очолив ректор університету, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АПНУ, д.т.н., професор Мокін Борис Іванович. У грудні 2006 року у зв'язку з відкриттям нової спеціальності “Електричні системи і комплекси транспортних засобів” кафедра стала називатись “Електромеханічні системи автоматизації в промисловості і на транспорті”. 1-го березня 2010 року кафедра розділилась на дві кафедри: „Електромеханічні системи автоматизації в промисловості і на транспорті”, яку очолив перший проректор з наукової роботи, міжнародних зв’язків та економічної політики ВНТУ, доктор технічних наук, професор Грабко Володимир Віталійович та „Відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів”, яку очолив кандидат технічних наук, доцент Мокін Олександр Борисович. В лютому 2015 року кафедру очолив д.т.н., проф. Кутін В. М. З моменту створення кафедри зусилля викладачів зосереджені в основному на становленні навчального процесу, створенні нових лабораторій, а також модернізації існуючих лабораторій. Кафедра однією з перших на факультеті запровадила у навчальний процес сучасні засоби комп'ютерної техніки як складові лабораторних установок. Кафедра здійснює навчання студентів за денною формою спеціальності 7.05070204 та 8.05070204 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, починаючи з 1993 року, та за заочною формою навчання, починаючи з 2002 року. Підготовка фахівців денної форми навчання ведеться за ступеневою системою – бакалавр-спеціаліст, магістр. Випускники кафедри користуються достатньо високим попитом на ринку праці Вінниччини та за її межами. Вони працюють на електричних станціях України, електроенергетичних підприємствах енергосистем, різного роду асоціаціях та заводах.

Завідувач кафедри

img

кутін василь михайлович

Вчений ступінь - доктор технічних наук

Вчене звання - професор.

Дата народження - 15.08.1941.

Освіта - У 1962 Криворізький гірничорудний інститут

Професійна дійяльність - Кандидат технічних наук (1973 р.) за спеціальністю 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи». Доцент - 1977 р.; доктор технічних наук (2003 р.) спеціальність 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи». Професор з 2004. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1988 р. за розробку і впровадження високоефективних технологій виконання ремонтних робіт під напругою на лініях електропередач напругою330-750 кВ. В яких установах, ким і коли працював: 1962 - 1967 р. - асистент, старший викладач кафедри «Теоретичних основ електротехніки Криворізького гірничорудного інституту; 1967 - 1970 р. - аспірант з відривом від виробництва Криворізького гірничорудного інституту. 1970 - 1974 р. - старший науковий співробітник НДЧ Криворізького гірничорудного інституту; 1974 - 1977 р. старший викладач, доцент кафедри електричних станцій Вінницького технічного інституту. 1977 - 1993 р. - завідувач кафедри електричних станцій Вінницького технічного інституту (Вінницький державний технічний університет). З 1993 р. і по теперішній час - професор кафедри електричних станцій та систем; 3 1988 р. по 2015 р. - директор центру підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів в галузі енергетики. З 2013 р. по 2014 р. - завідувач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького технічного інституту (Вінницький державний технічний університет).

Викладачі кафедри

Основні напрями наукової діяльності викладачів:

  1. Діагностування високовольтного електрообладнання (вимикачів, силових статичних конденсаторів, вводів), автоматичне керування силовим високовольтним електрообладнанням (д.т.н., проф. Грабко В.В.);
  2. Енергозбереження та діагностування рухомого складу міського електротранспорту (к.т.н. Розводюк М.П., к.т.н. Проценко Д.П., к.т.н. Курочка В.П., к.т.н. Шевчук Ю.В.);
  3. Підвищення надійності працездатності регулювальних трактів систем керування електроприводами, систем керування великими технологічними об’єктами (к.т.н. Бабій С.М.);
  4. Підвищення якості електропостачання за рахунок поздовжньо-поперечного регулювання в електричних системах (к.т.н. Левицький С.М.);
  5. Побудова систем оптимального керування насосними станціями (к.т.н. Мошноріз М.М.);
  6. Діагностування високовольтного електрообладнання – розрядників, силових трансформаторів (аспіранти Ковальчук В.П., Дідушок О.).

Сайт кафедри