Абітурієнту

Факультет електроенергетики та електромеханіки


На факультеті електроенергетики та електромеханіки (ФЕЕЕМ) здійснюється підготовка фахівців за надзвичайно актуальними та престижними спеціальностями:


На першому (бакалаврському) рівні здійснюється підготовка за такими ОПП:

Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

– Освітня програма «Електричні станції» (випускова кафедра Електричних станцій та систем)
– Освітня програма «Електричні системи і мережі» (випускова кафедра Електричних станцій та систем)
– Освітня програма «Електропостачання та енергозбереження» (випускова кафедра Електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту)
– Освітня програма «Електромеханічні системи автоматизації» (випускова кафедра Кафедра комп’ютеризованих електромеханічних систем і комплексів)

Спеціальність 145 – Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика

– Освітня програма «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика» (випускова кафедра Електричних станцій та систем)

Загальна інформація про вступ на бакалаврат у 2024 році


На другому (магістерському) рівні здійснюється підготовка за такими ОПП:

Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

– Освітня програма «Електричні станції» (випускова кафедра Електричних станцій та систем)
– Освітня програма «Електричні системи і мережі» (випускова кафедра Електричних станцій та систем)
– Освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання» (випускова кафедра Електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту)
– Освітня програма «Енергетичний менеджмент» (випускова кафедра Електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту)
– Освітня програма «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» (випускова кафедра Кафедра комп’ютеризованих електромеханічних систем і комплексів)

Загальна інформація про вступ до магістратури у 2024 році


На третьому (освітньо-науковому) рівні здійснюється підготовка за такою ОНП:

Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

– Освітньо-наукова програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (кафедри Електричних станцій та систем, Електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту, Кафедра комп’ютеризованих електромеханічних систем і комплексів)

Загальна інформація про до аспірантури у 2024 році

Основні дати вступної кампанії-2024


Вступ на бакалаврат у 2024 році
Вступ до магістратури 2024 році