Освітньо-наукові програми – PhD

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (проект)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Зауваження та пропозиції прохання надсилати на адресу feeem@vntu.edu.ua

Рецензії та відзиви на освітньо-наукову програму

Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОНП

Зведена інформація про викладачів ОНП


Акредитаційна експертиза

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма “онлайн-візиту” експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Програма вступного іспиту

Програма вступного іспиту для прийому на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки “доктора філософії” зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Інформація про аспірантів

Аспіранти спеціальності 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Відповідність тематики наукового дослідження аспірантів та їх керівників

Відомості про потенційних рецензентів дисертаційних досліджень аспірантів третього та четвертого років навчання

Про факультет

Відеоролик про факультет

Лабораторії

Лабораторії факультету Електроенергетики та електромеханіки

Лабораторії кафедри Електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті

Лабораторії кафедри Електричних станцій і систем – Частина 1

Лабораторії кафедри Електричних станцій і систем – Частина 2

Лабораторії кафедри Електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Бібліотека

Сайт бібліотеки

Інформація про бібліотеку

Відеоролик про бібліотеку

Опитування

Академічна доброчесність

Гендерна рівність та харасмент

Оцінювання освітнього процесу аспірантами ВНТУ 

Результати опитування аспірантів щодо оцінки освітнього процесу

Обговорення результатів опитування аспірантів щодо оцінки освітнього процесу та шляхи усунення недоліків 


Співпраця з роботодавцями

Протоколи зустрічей представників ФЕЕЕМ та підприємств

Навчальні програми

Обов’язкових дисциплін:

Філософсько-світоглядні засади сучасної науки й цивілізації

Іноземна мова наукового спрямування

Сучасні педагогічні технології у закладах вищої освіти

Математичне моделювання в наукових дослідження

Оптимізація функціонування та автоматизація електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів

Інформаційні технології в проектуванні та експлуатації електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів

Нетрадиційні та відновлювальні джерела в електроенергетичних системах та електротехнічних комплексах

Планування експериментальних досліджень в електротехнічних комплексах та системах

Системи діагностування, контролю, керування та захисту електроенергетичних установок й електротехнічних комплексів

Якість електропостачання в електроенергетичних системах та електротехнічних комплексах

Педагогічна практика

Вибіркових дисциплін:

Англійська мова. Базовий курс

Ділова англійська мова та академічне письмо

Силабуси

Обов’язкових дисциплін:

Філософсько-світоглядні засади сучасної науки й цивілізації

Іноземна мова наукового спрямування

Сучасні педагогічні технології у закладах вищої освіти

Математичне моделювання в наукових дослідженнях

Оптимізація функціонування та автоматизація електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів

Інформаційні технології в проектуванні та експлуатації електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів

Нетрадиційні та відновлювальні джерела в електроенергетичних системах та електротехнічних комплексах

Планування експериментальних досліджень в електротехнічних комплексах та системах

Системи діагностування, контролю, керування та захисту електроенергетичних установок й електротехнічних комплексів

Якість електропостачання в електроенергетичних системах та електротехнічних комплексах

Педагогічна практика

Вибіркових дисциплін:

Англійська мова. Базовий курс

Ділова англійська мова та академічне письмо

Ділова німецька мова та академічне письмо

Німецька мова. Базовий курс

Трансфер технологій та комерціалізація інтелектуальних продуктів

Компенсація нестабільності негарантованих джерел енергії в електроенергетичних системах

Етика і раціональність

Теорія і практика аргументації

Методи та засоби забезпечення електромагнітної сумісності в електричних мережах та системах електропостачання

Методи та засоби забезпечення балансової та операційної надійності електроенергетичних систем

Основи управління науковими проектами

Електротехнічні комплекси і системи перетворення енергії відновлювальних джерел

Діагностика та надійність електрообладнання

Додаткова інформація

Напрямки досліджень

Дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень наукових керівників (додаткова інформація до п. 10.4 самоаналізу)

Участь аспірантів та викладачів, які забезпечують ОНП, в міжнародних науково-технічних конференціях (додаткова інформація до п.4

Участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються та(або) практично впроваджуються (додаткова інформація до п. 10.7 самоаналізу)

Перелік монографій на навчальних посібників (додаткова інформація до п.4.5 самоаналізу)

Перелік публікацій в міжнародних виданнях англійською мовою (додаткова інформація до п.4.7 самоаналізу)

Стажування за кордоном (додаткова інформація до п.4.7 самоаналізу)

Матеріально-технічне забезпечення