Iсторія факультету

Відлік історії Факультету електроенергетики та електромеханіки починається з 1967 року, коли був здійснений перший набір в кількості 50 студентів за спеціальністю 0303 “Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства”. Перші дві групи студентів денної форми навчання 1, 2 ЕПП-67 входили на той час в структуру механіко-енергетичного факультету Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту, а в 1968 році вони були переведені на новостворений Факультет енергетики та радіоелектроніки, який територіально розміщувався в першому навчально-лабораторному корпусі університету.

В 1969 році у зв’язку з відкриттям ще однієї енергетичної спеціальності 0301 “Електричні станції” був створений енергетичний факультет, і саме тому 1969 рік вважається роком заснування самостійного профільного факультету, який започаткував нинішній Факультет електроенергетики та електромеханіки.
Засновником енергетичного факультету, його першим деканом був канд. техн. наук, доцент НАЛБАНДЯН Давид Беглярович. Під його керівництвом пройшло становлення факультету, розвиток навчально-лабораторної бази, відкриття нових спеціальностей.

На момент відкриття енергетичного факультету до його складу увійшли кафедри: теоретичних основ електротехніки, енергетики, фізики, іноземних мов та фізичного виховання. Територіально факультет розміщувався в навчально-лабораторному корпусі (нині “другий” корпус) за адресою Хмельницьке шосе, 95. В 1969/70 навчальному році на енергетичному факультеті навчалося 253 студенти денної форми.

В 1970 році на факультеті була створена перша профільна випускна кафедра “Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства” (ЕППМ і с/г), яку заснував та очолив канд. техн. наук, доцент АВВАКУМОВ Володимир Григорович, один з провідних фахівців з питань оптимізації якості електричної енергії.

В подальшому зусилля колективу факультету були спрямовані на становлення навчального процесу, створення лабораторної бази, відкриття нових спеціальностей. Так, уже в 1971 році був здійснений набір двох груп студентів за спеціальністю 0302 “Електричні системи і мережі”, а в 1978 році була відкрита ще одна спеціальність – 0315 “Електроенергетика”, випускники якої отримували кваліфікацію інженера-викладача електроенергетичних дисциплін.
Згідно з набором студентів за новими спеціальностями на факультеті були створені такі випускні кафедри відповідного напряму:

“Електричні станції” (ЕС), завідувач – канд. техн. наук, доцент САХНОВСЬКИЙ Микола Леонідович.
“Електричні системи і мережі” (ЕСМ), завідувач – канд. техн. наук, доцент БІЛОУСОВ Віктор Сергійович.
“Інженерна педагогіка” (ІП), завідувач – канд. пед. наук, доцент ЧИЖИК Валентин Васильович.

Починаючи з 1983 року згідно з наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР прийом студентів на спеціальність 0315 в подальшому не здійснювався.

З середини восьмидесятих років на факультеті здійснюється цільова підготовка інженерів-електриків для більш ніж 40 зарубіжних країн Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки. За роки свого існування кафедрами Інституту електроенергетики та електромеханіки підготовлено понад 500 кваліфікованих іноземних спеціалістів.

В 1986 році закінчено проектування і розпочато будівництво учбово-лабораторного корпусу енергетичного факультету. Безпосередню участь в будівництві брали студенти, які навчалися на той час на факультеті. Протягом чотирьох років два студентських будівельних загони в кількості 60 чоловік щоденно виконували великий обсяг різноманітних будівельних робіт, а на завершальному етапі будівництва до них приєдналися в повному складі студенти третього курсу, які протягом одного навчального року були переведені на вечірню форму навчання. В 1990 році колектив факультету переселився в нову сучасну споруду загальною площею понад 12 тис. кв. метрів по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, 9.

В травні 1991 року у звязку з виходом на пенсію доц. Налбандяна, Д.Б., на розширеному засіданні Ученої ради енергетичного факультету деканом був обраний кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕППМ і с/г СВИРИДОВ Микола Павлович. Заступниками декана з навчально-методичної роботи було призначено канд. техн. наук, доцента кафедри ЕСС ЛАГУТІНА В.М., а заступником з виховної роботи – старшого викладача кафедри ЕППМ і с/г ІВАНКОВА В.О.

Перед колективом факультету була поставлена задача проведення широкої модернізації та створення нової лабораторної бази з застосуванням сучасного енергетичного обладнання, значного збільшення контингенту студентів за рахунок відкриття нових спеціальностей, корінної переробки навчальних планів відповідно до сучасної концепції підготовки фахівців.

Починаючи з 1991 року на факультеті розроблена та впроваджена в життя триступенева система підготовки спеціалістів: бакалавр-інженер-магістр, відповідно до якої студенти після закінчення чотирирічного циклу навчання отримують диплом бакалавра, а надалі бажаючі можуть продовжити навчання на одній із інженерних спеціальностей, а найбільш обдаровані зараховуються в магістратуру, де після успішного захисту магістерської дисертації отримують диплом магістра.

Характерною особливістю нових навчальних планів триступеневої системи навчання є можливість отримати не тільки диплом бакалавра, інженера або магістра, але також набути робочу професію електромонтажника протягом першого і частково другого курсу навчання за допомогою проходження додаткових спеціальних курсів підготовки в електромонтажних майстернях та на енергетичному полігоні, в яких студенти набувають практичних навиків роботи слюсаря-електромонтажника. Набуті знання студенти використовують під час проходження робочих триместрів на другому і третьому курсах, які передбачені в нових навчальних планах. Така форма організації підготовки спеціалістів, яка набула широкого поширення в передових зарубіжних країнах, змогла комплексно поєднати теоретичні знання та практичні навички і в подальшому дозволила вирішити проблему майбутнього працевлаштування випускників факультету.

Завдяки зусиллям керівництва факультету в 1992 році був здійснений перший набір студентів на нову спеціальність 10.08 “Енергетика теплотехнології” (в 1995 році спеціальність 10.08 була переведена в структуру будівельного факультету), а починаючи з 1993 року, вперше в Україні, на замовлення виробничого енергетичного об’єднання “Вінницяенерго” та з особистої ініціативи тодішнього генерального директора ПИСКЛЯРОВА Павла Костянтиновича на енергетичному факультеті почалася підготовка студентів спеціальності “Електричні станції” за спеціалізацією поглибленого вивчення англійської та німецької мов, випускники якої в основному планувалися для роботи за кордоном в якості технічних перекладачів. Підготовка цієї категорії студентів здійснювалась на контрактній основі за рахунок коштів енергетичних підприємств Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької та інших областей України.

Враховуючи потреби та тенденції розвитку Вінницького регіону, в 1993 році була відкрита ще одна спеціальність 21.05 “Електропривод і автоматизація промислових установок і технологічних комплексів”, випускники якої отримують кваліфікацію інженерів електромеханіків. У зв’язку із значним розширенням переліку спеціальностей, з яких здійснювалась підготовка спеціалістів, в 1995 році енергетичний факультет був перейменований у факультет електроенергетики та електромеханіки (ФЕЕМ).

В лютому 2002 року з метою впровадження в життя рішень другого з’їзду працівників освіти України стосовно створення університетських комплексів та відповідно до закону “Про вищу освіту” на базі ФЕЕМ був створений нинішній Інститут електроенергетики та електромеханіки, до складу якого увійшли Факультет електроенергетики (ФЕЕ) і Факультет електромеханіки, електроспоживання та енергетичного менеджменту (ФЕМЕЕМ).

З 15-го травня по 5-е вересня 2010 року директором директором інституту електроенергетики та електромеханіки працював к.т.н., доцент, завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів МОКІН Олександр Борисович. За цей період було розроблено та вперше в історії університету впроваджено систему електронного розкладу занять, а також реконструйовано сайт інституту.

В 2010 році інститут був перейменований на факультет електроенергетики та електромеханіки (ФЕЕЕМ).

З вересня 2010 року по травень 2020 року керував ФЕЕЕМ декан к.т.н., професор ЛЕОНТЬЄВ Василь Олександрович.

З 1 червня 2020 року деканом факультету є к.т.н., доцент РОЗВОДЮК Михайло Петрович.