Факультет пропонує вакансії молодим спеціалістам

Факультет заключив договора про працевлаштування студентів з наступними установами:

ПАТ "вінницяобленерго"

Згiдно наказу Мiненерго України вiд 09.08.1995 року №147 ,на базi ВЕО "Вiнницяенерго" створено ДАЕК "Вiнницяобленерго", яка з сiчня 1999 року перейменована у Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерна компанiя Вiнницяобленерго", а з березня 2011 – у Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницяобленерго". Обленерго здiйснює лiцензовану дiяльнiсть з передачi та постачання електроенергiї на територiї Вiнницької областi за регульованим тарифом електричними мережами 0,4-150 кВ, а також обслуговування: - повiтряних лiнiй 0,4-110 кВ, завдовжки 43,3 тис. км. - кабельних лiнiй 0,4-35 кВ, завдовжки 1,58 тис.км. Зона обслуговування становить 26,5 тис.кв.км. В експлуатацiї перебуває 82 пiдстанцiї 110 кВ, 109 пiдстанцiй 35 кВ, 10143 пiдстанцiй 10/0,4 кВ загальною потужнiстю 3999,9 МВа. До складу обленерго входять: - 28 районних електромереж, - ДП "Готель "Енергетик". Товариство обслуговує понад 770 тис. споживачiв електричної енергiї, в тому числi 1,38 тис. - промислових, 1,34 тис. - сiльгоспспоживачiв та 750 тис. побутових.
Сайт установи

ТОВ "подільський енергоконсалтинг"

Сфера діяльності ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» - техніко-економічне обгрунтування і вибір оптимальних схем зовнішнього електропостачання, отримання технічних умов, проектування і будівництво об'єктів електроенергетики, з підключенням їх до магістральних і розподільних мереж електропередавальних організацій. ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» має всі необхідні ліцензії та дозволи на проведення проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт й сертифікати.
Сайт установи

Южно-Українська Атомна електростанція

Южно-Український енергетичний комплекс – єдине в Україні підприємство з комплексним використанням базових ядерних і маневрених гідроакумулюючих потужностей, а також водних ресурсів річки Південний Буг. Він розташований на півночі Миколаївської області. Сьогодні до складу енергетичного комплексу входять Южно-Українська АЕС, Олександрівська ГЕС і Ташлицька ГАЕС. Енергетичним комплексом на Південному Бузі щороку виробляється 17-20 млрд кВт·год електричної енергії, яка складає приблизно 10% загального виробництва електроенергії в країні та близько 20% її генерації на українських атомних електростанціях. Електричної енергії, виробленої Южно-Українською АЕС, Олександрівською ГЕС і Ташлицькою ГАЕС достатньо для забезпечення нормальних умов життєдіяльності Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, частково Кіровоградської області та Автономної республіки Крим - регіону з 5-мільйонним населенням. З 1982, року завдяки роботі 7-тисячного колективу підприємства, вироблено понад 470 млрд кВт·год електричної енергії. Енергокомплекс входить до складу Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» як відокремлений підрозділ. За оцінками міжнародних контролюючих організацій, рівень надійності енергоблоків Южно-Української АЕС відповідає європейським вимогам безпеки.
Сайт установи

Хмельницька Атомна електростанція

Хмельницька АЕС - найпотужніше підприємство Хмельниччини. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен. Перший енергоблок було введено у дію 22 грудня 1987 року, другий - 8 серпня 2004 року. Одним із головних напрямків діяльності Хмельницької АЕС є добудова 3-го та 4-го енергоблоків. Перевірки та експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС. У ВП ХАЕС було проведено сертифікаційний аудит з метою обстеження системи управління ХАЕС на відповідність вимогам міжнародних стандартів управління: ISO 9001:2008 (міжнародний стандарт, який визначає вимоги до систем управління якістю), ISO 14001:2004 (міжнародний стандарт, який визначає вимоги до системи екологічного менеджменту) та BS OHSAS 18001:2007. Сьогодні Хмельницька АЕС- це понад п'ять тисяч працівників, які обслуговують десятки різнопрофільних підрозділів. Стабільна робота енергоблоків свідчить про майстерність та високий професіоналізм трудового колективу атомників.
Сайт установи

ПАТ"ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"

Публічне акціонерне товариство „Хмельницькобленерго" створено на підставі рішення загальних зборів акціонерів шляхом перетворення державного енергопостачального підприємства „Хмельницькобленерго" у державну акціонерну енергопостачальну компанію „Хмельницькобленерго" з подальшим перейменуванням у публічне акціонерне товариство „Хмельницькобленерго" (ПАТ „Хмельницькобленерго"). ПАТ „Хмельницькобленерго” є невід'ємною частиною об'єднаної енергетичної системи України та відноситься до стратегічно важливих підприємств держави. Головною метою діяльності компанії є передача та надійне постачання електричної енергії споживачам Хмельницької області, на умовах укладених договорів за тарифами, що регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України а також отримання прибутку від основних видів діяльності для задоволення інтересів акціонерів та розвитку компанії. Основні види діяльності ПАТ „Хмельницькобленерго" здійснює відповідно до ліцензій на: передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами на території Хмельницької області; постачання електричної енергії за регульованим тарифом місцевими (локальними) електромережами на території Хмельницької області. Компанія розташована на території Хмельницької області. До її складу входять 25 відокремлених підрозділів. Це райони електричних мереж (РЕМ) у кожному районі області, Хмельницький і Кам’янець-Подільський міські РЕМ, Старосинявський цех централізованого ремонту та лікувально-оздоровчий комплекс санаторій-профілакторій (ЛОК СП) “Яблуневий сад”. Локальна система транспортування та постачання електроенергії споживачам регіону, що покриває загальну площу 20,6 тис. кв. км., складається з ліній електропередач довжиною понад 34 тис. км, 175 трансформаторних підстанцій 110/35/10 кВ загальною встановленою потужністю 1795,9 МВА, 7382 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ загальною встановленою потужністю 1548,4 МВА, та 66 розподільчих пункти напругою 10/0.4 кВ загальною встановленою потужністю 37,4 МВА.
Сайт установи

Рівненський завод високовольтної апаратури

Рівненський завод високовольтної апаратури здійснює повний цикл виробництва обладнання високого, середнього та низького класів напруги - від проектування до шефмонтажу та сервісного обслуговування. Замовник отримує можливість напряму, від виробника, замовити як поодинокі вироби, так і комплексні рішення "під ключ" Для більшості проектів підприємство пропонує декілька варіантів вирішення задач, включаючи економічні. Продукція, виготовляється в контрольованих умовах, встановлених Системою Менеджменту Якості, функціонуючої згідно з вимогами ISO 9001.
Сайт установи

південно-західна електроенергетична система

Південно-Західна ЕС здійснює централізоване електропостачання споживачів Подільського регіону і Буковини на території загальною площею 69,0 тис. км2. У складі енергосистеми створені відокремлені підрозділи з експлуатації магістральних електричних мереж у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях. В зоні оперативно-технологічного управління Південно-Західної ЕС знаходяться чотири електричні станції: Хмельницька атомна, Ладижинська теплова, Дністровська гідроелектростанція і Дністровська гідроакумулююча електростанція та чотири обласні акціонерні енергопостачальні компанії.
Сайт установи