Конкурс наукових та практичних робіт для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та учнів шкіл зі спеціальності

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

  • Подані роботи повинні бути закінченими науково-дослідними чи науково-практичними роботами студентів / учнів, що відображають результати самостійно проведених досліджень з актуальних питань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
  • На конкурс можуть бути подані відповідно перероблені дипломні та курсові роботи (проекти).
  • Всі представлені роботи повинні мати наукове чи прикладне значення або бути впроваджені у виробництво чи навчальний процес.