Конкурс наукових та практичних робіт для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та учнів шкіл зі спеціальності

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва навчального закладу в конкурсних роботах замінюються відповідним девізом. В окремому запечатаному пакеті під тим самим девізом у роздрукованому вигляді українською мовою подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи.

До кожної роботи додаються:

  • CD-диск з файлами роботи, відомості про автора (авторів) та керівника в форматах doc (docx) або rtf;
  • Анотація роботи;
  • Акти про впровадження результатів роботи, копії патентів, статей, тез тощо (якщо є).