Кафедра філософії та гуманітарних наук (ФГН)

Кафедра філософії та гуманітарних наук розпочала своє існував у вересні 1978 року, тоді вона називалась кафедра філософії. Засновник кафедри, її перший завідувач - доктор філософських наук, професор Шановський В. К. (зав. кафедри з 1978 по 1983, і з 1988 по 1992 рр.). З 1983 по 1988 рр. кафедру очолював доцент, кандидат філософських наук Слободянюк П. С., з 1992 по 2004 доцент, кандидат філософських наук Колос О. В., з 2004 року кафедру очолює доктор філософських наук, професор Хома О.І. За час існування кафедри її викладачами було захищено 15 кандидатських і три докторські дисертації (Шановський В. К., Ратніков В. С., Хома О. І.), надруковано 4 індивідуальні монографії (проф. Шановський В. К., Ратніков В. С., Хома О. І.), 3 збірники наукових статтей, керівниками авторських колективів яких були проф. Кедровський О. І., доц. Колос О. В., проф. Ратніков В. С. Професором О.Хомою було видано понад 10 академічних перекладів філософських творів французьких авторів. Згідно з Наказом ректора № 35-0 від 1 лютого 1990 року на базі секції "Естетика-етика-атеїзм", яка існувала при кафедрі філософії з 1988 року було створено Кафедру історії та теорії культури, згодом вона отримала нову назву: кафедра культурології,соціології, психології та педагогіки. Кафедру заснувала і очолювала кандидат філософських наук, професор Т.Б.Буяльська. Вона є автором і організатором втілення в навчальну практику Проекту "Гуманізація технічної освіти у ВПІ (пошуки власних шляхів, методів, форм)" підтриманого ректором академіком АПН України Б.І.Мокіним та ректоратом ВПІ. З травня 1993 року наказом ректора № 134-0 "Про реорганізацію КХЦ та створення ЦК і ВС" кафедра історії та теорії культури увійшла до складу Центру культурології та виховання студентів (ЦК і ВС), залишивши за собою організаційне та науково-методичне керівництво такими структурними підрозділами ЦК і ВС як: навчально-художні лабораторії; клуб ВПІ; зал періодики; лабораторія по створенню художнього інтер'єру приміщень інституту та паркової зони. При кафедрі працювала і працює служба психологічної підтримки, де здійснюються консультування, проводяться різноманітні тренінги, працювє лекторій з актуальних проблем сучасної психології та психологічний клуб “Полілог”. У вересні 2012 року відбулось об’єднання кафедри Культурології,соціології, психології та педагогіки з кафедрою філософії, наслідком чого постала кафедра філософії та гуманітарних наук на чолі з професором Хомою О.І. Основні наукові напрямки кафедри - філософія науки і техніки, історія філософії Нового часу, філософія та історія культури, ґендерні дослідження, психолого-педагогічні проблеми вищої школи.
На кафедрі було здійснено дослідження за такими держбюджетними темами:
 1. Методологічні проблеми інженерної діяльності / Кер. проф. Кедровський О. І.
 2. Духовність і технічний прогрес: проблема гармонізації /1995-1996, керівник доц. Колос О. В.
 3. Духовні засади технічної творчості / 1997-1998, керівник проф. Кедровський О.І.
 4. Філософсько-антропологічні принципи як основа розбудови українського суспільного ідеалу / 1997-1998, керівник доц. Корнієнко З. О.
 5. Постмодерністські тенденції в сучасній науці і культурі /1999–2001, керівник проф. Ратніков В. С.
 6. Аналіз формування політичного ідеалу в практичній площині національного державного будівництва / 1999-2002, керівник проф. Кедровський О. І.
 7. Проблема наукової раціональності в епістемологічному і соціокультурному контекстах / 2002–2004, керівник проф. Ратніков В.С.
 8. Філософія прав людини, поняття ґендеру, проблема ґендерної справедливості / 2002-2004, керівник проф. Хома О.І.
 9. Модерне мислення: універсалізм і стратегії порозуміння / 2004-2006, керівник проф. Хома О.І.

Завідувач кафедри

img

Хома Олег Ігорович

Вчений ступінь - доктор філософських наук

Вчене звання - професор.

Професійна дійяльність - завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету (з 2004), засновник та голова Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) при українському філософському фонді (з 1999) та директор Міжуніверситетського центру історико-філософських досліджень «Renatus» (з 2011). Запрошений професор Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (2001-2005) та Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2006). Перекладач багатьох філософських текстів з французької й латини та автор коментарів до них, один з перекладачів і редакторів українського видання «Європейського словника філософій» (з 2009 року).

Знання іноземних мов - російська, французька, англійська.

Запрошений професор Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (2001-2005) та Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2006). Перекладач багатьох філософських текстів з французької й латини та автор коментарів до них, один з перекладачів і редакторів українського видання «Європейського словника філософій» (з 2009 року). 2000 року заснував перший в Україні історико-філософський журнал «Sententiae», головним редактором якого є донині. 2001 став лауреатом премії Програми сприяння видавничій справі «Сковорода», яку здійснюють Посольство Франції та Французький інститут в Україні (за переклад і видання твору Ж.-Ж. Русо «Про суспільну угоду»), 2015 року вдруге виборов цю премію за видання українського перекладу Декартових "Медитацій про першу філософію" (узгоджений переклад латинського і французького текстів) 2011 отримав спеціальну премію Українського філософського фонду за розвиток жанру філософського коментаря 1998, 2004, 2009, 2015 отримував гранти французького Національного центру книги для роботи над перекладами і дослідженнями у Франції
Сфера наукових інтересів:
 1. Філософія ХVІ–ХVІІІ ст.,
 2. Сучасна французька філософія
 3. Схоластична філософія
 4. Неперекладність філософських термінів
 5. Українська філософська термінологія