Кафедра теоретичної електротехніки та електричних вимірювань (ТЕЕВ)

Кафедра теоретичної електротехніки та електричних вимірювань є загальноінженерною. Заснована в 1968 році д.т.н., професором Карповим Ю.О. і є складовою частиною факультету електроенергетики інституту електроенергетики та електромеханіки ВНТУ. На кафедрі працює два доктори технічних наук, чотири кандидати технічних наук, чотири асистенти, п’ять інженерів. З 2001 року кафедрою завідує д.т.н., професор Кухарчук Василь Васильович. Викладачами кафедри закладаються знання з таких фундаментальних дисциплін, як теоретична електротехніка, промислова та силова електроніка, вимірювальна та перетворювальна техніка. Учбові лабораторії з постійного та змінного струмів, електромагнітного поля, промислової та силової електроніки, метрології та електричних вимірювань, інформаційно-вимірювальної техніки на сучасному науковому рівні забезпечують усі дисципліни, які читаються викладачами кафедри. Навчально-методична та освітня діяльність кафедри повністю забезпечена підручниками, навчальними посібниками, методичними вказівками, лабораторними стендами з комп'ютерними технологіями навчання.
Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження електромагнітних процесів в нелінійних колах, системах і середовищах, розробку комп'ютерно-вимірювальних систем, мікропроцесорних засобів контролю та їхнього метрологічного забезпечення. Результатом наукової діяльності викладачів та співробітників кафедри є публікація більш ніж шестисот статей в різних виданнях, п’яти монографій, семи навчальних посібників з грифом МОН України та одного підручника. Науковцями кафедри одержано вісімдесят авторських свідоцтв на винаходи, захищено п'ятнадцять дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук і одна докторська дисертація. Науковим колективом кафедри було розроблено та впроваджено у виробництво ряд пристроїв, експериментальних та промислових зразків, які дозволили отримати значний економічний ефект у виробництві.

Завідувач кафедри

img

Кухарчук Василь Васильович

Вчений ступінь - доктор технічних наук

Вчене звання - професор.

Дата народження - 19.09.1952.

Освіта - У 1975 році закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю електронні обчислювальні машини

Професійна дійяльність - працював на Вінницькому заводі радіотехнічної апаратури у відділі автоматизованих систем управління технологічними процесами на посадах інженера-електроніка, начальника конструкторського бюро, а з 1983 року на кафедрі автоматики і інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького політехнічного інституту на посадах асистента, старшого викладача, доцента. З 1995 року працює на посаді доцента, а з 2000 року на посаді професора кафедри метрології та промислової автоматики. У 1988 році захистив кандидатську, а в 1999 році докторську дисертацію у Вінницькому державному технічному університеті за спеціальністю 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин. З лютого 2001 року завідує кафедрою теоретичної електротехніки та промислової електроніки. За роки наукової і педагогічної діяльності доктор технічних наук, професор Кухарчук В.В. опублікував понад 200 наукових і 20 методичних праць. Автор 3 монографій, 7 навчальних посібників з грифом МОН України, одного підручника, 85 статей у наукових фахових журналах, а також 25 авторських свідоцтв на винаходи СРСР, патентів України та Російської Федерації. Входить до складу спеціалізованих Рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій у Вінницькому національному технічному університеті за спеціальністю 05.11.13.
Викладає дисципліни:

  1. Основи метрології та електричних вимірювань
  2. Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці
  3. Контрольно-вимірювальні системи в екології
Науковий напрямок досліджень: "Метрологія та вимірювання"

Викладачі кафедри

Сайт кафедри